TV& VIDEO

bộ luật dân sự sửa đổi

Thừa nhận quyền chuyển giới: Bước ngoặt lạc quan cho Cộng đồng LGBT

Thừa nhận quyền chuyển giới: Bước ngoặt lạc quan cho Cộng đồng LGBT

VTV.vn - Chị Dương Tú Anh - Trưởng nhóm I-girls, Cộng đồng LGBT - cho biết: "Quyền chuyển đổi giới tính được thừa nhận đã tạo bước ngoặt cho Cộng đồng LGBT".