TV& VIDEO

Bộ luật Tố tụng

Hội nghị trực tuyến quán triệt ba Bộ luật quan trọng

Hội nghị trực tuyến quán triệt ba Bộ luật quan trọng

VTV.vn - Bộ Tư pháp ngày 10/6 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt việc triển khai thi hành các Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính.