TV& VIDEO

bổ nhiệm cán bộ

Ủng hộ tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ trên phạm vi cả nước

Ủng hộ tổng kiểm tra việc bổ nhiệm cán bộ trên phạm vi cả nước

VTV.vn - Đề nghị tổng kiểm tra bổ nhiệm cán bộ của Ủy ban Tư pháp đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia và đại biểu Quốc hội.