TV& VIDEO

bổ nhiệm cán bộ

Bài học sau các quyết định bổ nhiệm cán bộ bị thu hồi tại Quảng Nam

Bài học sau các quyết định bổ nhiệm cán bộ bị thu hồi tại Quảng Nam

VTV.vn - Ép chín non, bỏ qua quy trình, tiêu chuẩn, nhiều địa phương đã buông lỏng công tác cán bộ, khiến lòng tin của cán bộ - nhân dân vào các cấp ủy Đảng, Chính quyền giảm sút.