Bộ Nội vụ

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành

Bộ Nội vụ đề xuất hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành

VTV.vn - Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo tờ trình nghị định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành, trong đó đề xuất hợp nhất nhiều sở, ngành.