TV& VIDEO

Bộ Nội vụ

Đang điều tra việc hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc

Đang điều tra việc hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc

VTV.vn - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, các cơ quan chức năng đang điều tra việc hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh thất lạc.