TV& VIDEO

Bộ Nông nghiệp Mỹ

Rào cản trên đường đi của cá da trơn

Rào cản trên đường đi của cá da trơn

VTV.vn - Kể từ ngày 2/8/2017, tất cả các lô hàng cá bộ da trơn, gồm cá tra, cá ba sa, cá trê nhập khẩu vào Mỹ sẽ chịu sự kiểm tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ.