TV& VIDEO

bộ phận cơ thể

Cánh tay mới dành cho em bé bạch tạng Tanzania tại Mỹ

Cánh tay mới dành cho em bé bạch tạng Tanzania tại Mỹ

VTV.vn -Đây là một phần của dự án tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức của thế giới về thực trạng ăn cắp bộ phận cơ thể đáng báo động mà trẻ em bạch tạng châu Phi đang phải đối mặt.