TV& VIDEO

bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Nepal từ chức

Thủ tướng Nepal từ chức

VTV.vn - Thủ tướng Nepal đã từ chức sau 9 tháng đảm nhiệm cương vị này và chỉ vài phút trước khi Hạ viện dự kiến bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ do ông đứng đầu.