TV& VIDEO

bộ quốc phòng nga

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga tới Triều Tiên

Phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga tới Triều Tiên

VTV.vn - Một phái đoàn Bộ Quốc phòng Nga đã tới Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 13/12.