TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc

VTV.vn - Tại Hội nghị Quân chính toàn quân, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc.