TV& VIDEO

Bộ Quốc phòng

Toàn quân đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Toàn quân đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các cơ quan chiến lược của Bộ Quốc phòng đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.