TV& VIDEO

Bộ Tài nguyên Môi trường

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, bảo vệ môi trường

VTV.vn - Nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ TNMT sẽ triển khai đến hết năm 2017 là đẩy mạnh các hoạt động giám sát, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên.