Bộ Thông tin - Truyền thông

Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà

Khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch MobiFone Lê Nam Trà

VTV.vn - UBKT T.Ư quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty MobiFone Lê Nam Trà.