TV& VIDEO

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin truyền thông tặng quà Tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo tại Quảng Bình

Bộ Thông tin truyền thông tặng quà Tết cho các hộ chính sách, hộ nghèo tại Quảng Bình

VTV.vn - Trong hai ngày 06 và 07/02/2018, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng quà tết cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình.