TV& VIDEO

Bộ Thương mại Hoa Kỳ

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU đang lao dốc

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU đang lao dốc

VTV.vn - Từ tháng 1 đến tháng 9/2017, xuất khẩu cá tra gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt tại thị trường quan trọng là Mỹ và EU giá trị xuất khẩu đã sụt giảm.