Bộ trưởng Bộ GTVT

Đường sắt "quá tệ, bị bỏ rơi", Bộ trưởng Bộ GTVT nhận "tham mưu kém"

Đường sắt "quá tệ, bị bỏ rơi", Bộ trưởng Bộ GTVT nhận "tham mưu kém"

VTV.vn - "Chúng tôi xin nhận trách nhiệm của ngành trong công tác tham mưu để chúng ta nâng cao chất lượng đường sắt", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.