TV& VIDEO

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Tồn kho bất động sản còn khoảng 26.294 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản còn khoảng 26.294 tỷ đồng

VTV.vn - Tính đến 20/9, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 26.294 tỷ đồng.