TV& VIDEO

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN họp với các đối tác

Bộ trưởng Kinh tế ASEAN họp với các đối tác

VTV.vn - Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 ở Vientiane (Lào), sáng nay (4/8), các Bộ trưởng đã bắt đầu các cuộc họp tham vấn với các đối tác quan trọng.