Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế trăn trở vấn đề bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế trăn trở vấn đề bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: "Vấn đề bảo đảm môi trường làm việc an ninh và an toàn cho người thầy thuốc là một trong những vấn đề còn nhiều trăn trở"