TV& VIDEO

Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Donald Trump "đau đầu" vì ghế Bộ trưởng Hải quân Mỹ

Ông Donald Trump "đau đầu" vì ghế Bộ trưởng Hải quân Mỹ

VTV.vn - Việc hoàn thiện nội các của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gặp phải những thách thức mới.