TV& VIDEO

Bộ trưởng Tư pháp

Mỹ bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Tư pháp

Mỹ bổ nhiệm nữ Bộ trưởng Tư pháp

VTV.vn - Hôm nay (24/4), bà Loretta Lynch đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Bộ trưởng Tư pháp.