TV& VIDEO

Bộ trưởng

Nỗi lo ngổn ngang của các Bộ trưởng về nền kinh tế

Nỗi lo ngổn ngang của các Bộ trưởng về nền kinh tế

VTV.vn - Phiên họp Chính phủ thường kỳ đã diễn ra với nỗi lo ngổn ngang của các Bộ trưởng về việc làm thế nào đưa nền kinh tế cán đích.