TV& VIDEO

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Cảnh sát biển bắt giữ gần 700 tấn than bất hợp pháp

Cảnh sát biển bắt giữ gần 700 tấn than bất hợp pháp

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt giữ tàu vận chuyển gần 700 tấn than không có giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc.