TV& VIDEO

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

VASEP "bắt tay" Cảnh sát biển chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp

VASEP "bắt tay" Cảnh sát biển chống đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp

VTV.vn - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển trong cam kết chống lại khai thác thủy hải sản bất hợp pháp