TV& VIDEO

Bộ tư pháp

"Nhờn luật" vì các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp thực tiễn

"Nhờn luật" vì các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp thực tiễn

VTV.vn - “Nhờn luật” và gây lãng phí cho xã hội đang là một thực tế khi mỗi năm, Bộ tư pháp phải loại bỏ rất nhiều các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp với thực tiễn.