Bộ Y tế

Công khai tên các cơ sở y tế tư nhân vi phạm

Công khai tên các cơ sở y tế tư nhân vi phạm

VTV.vn - Bộ Y tế yêu cầu công khai tên các cơ sở y tế tư nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive