TV& VIDEO

Bộ Y tế

Sẽ đào tạo liên tục về chuyên môn cho bác sỹ

Sẽ đào tạo liên tục về chuyên môn cho bác sỹ

VTV.vn - Bộ Y tế cho rằng với bác sỹ phải thi năng lực mới được cấp chứng chỉ hành nghề. Sau đó, bác sỹ phải tham gia các khóa đào tạo liên tục hàng năm để đảm bảo chuyên môn.