TV& VIDEO

Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phòng chống dịch bệnh sau bão lũ

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị phòng chống dịch bệnh sau bão lũ

VTV.vn - Kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 12 và công tác ứng phó khắc phục sau bão của ngành y tế, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến làm việc tại 2 tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên.