Bob Dylan

Nobel văn học 2016: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

Nobel văn học 2016: Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

VTV.vn - Giới văn thơ thế giới và trong nước đều bất ngờ về giải Nobel văn học trao cho Bob Dylan. Càng bất ngờ hơn khi chủ nhân chỉ lên tiếng sau 2 tuần “lặn mất tăm”.