TV& VIDEO

bóc lột sức lao động

Lao động trẻ em - Góc tối của xung đột và thảm họa

Lao động trẻ em - Góc tối của xung đột và thảm họa

VTV.vn - Hôm nay (12/6) là Ngày thế giới chống lao động trẻ em. Chủ đề năm nay là "Bảo vệ trẻ em khỏi bị sử dụng làm lao động trong xung đột và thảm họa".