TV& VIDEO

bồi dưỡng cán bộ

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Đảng

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ của Đảng

VTV.vn - Đây là nội dung được đồng chí Trần Quốc Vượng đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.