TV& VIDEO

bồi lấp nghiêm trọng

Quảng Trị: Biển cửa Việt bị bồi lấp nghiêm trọng

Quảng Trị: Biển cửa Việt bị bồi lấp nghiêm trọng

VTV.vn - Hiện đang là mùa đánh bắt chính trong năm, nhưng nhiều tàu cá của bà con ngư dân ở cửa Việt, tỉnh Quảng Trị không thể ra khơi do cửa biển này đang bị bồi lấp nghiêm trọng.