TV& VIDEO

bom mìn

Người phụ nữ đặc biệt của đội rà phá bom mìn

Người phụ nữ đặc biệt của đội rà phá bom mìn

VTV.vn - Tại dự án Renew - NPA chuyên xử lý bom mìn lưu động tại tỉnh Quảng Trị, có không ít nhân viên, chuyên viên là nữ.