TV& VIDEO

bom nhiệt hạch

Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút

Đồng hồ Tận thế báo thời điểm diệt vong chỉ còn cách 2 phút

VTV.vn - Lo ngại về chiến tranh hạt nhân và các mối đe dọa toàn cầu đã đẩy kim Đồng hồ Tận thế nhích thêm 30 giây, chỉ cách "nửa đêm", thời điểm nhân loại bị hủy diệt, đúng 2 phút.