TV& VIDEO

BOT giao thông

Thủ tướng yêu cầu không lặp lại các dự án BOT như Cai Lậy

Thủ tướng yêu cầu không lặp lại các dự án BOT như Cai Lậy

VTV.vn - Trong phiên họp Chính phủ ngày 30/8, Thủ tướng chỉ đạo không để vấn đề BOT giao thông gây bức xúc trong dư luận.