TV& VIDEO

bột ngọt nhập khẩu

Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với bột ngọt nhập khẩu

Áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với bột ngọt nhập khẩu

VTV.vn - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu vào Việt Nam.