TV& VIDEO

btv hữu bằng

Những hình ảnh hậu trường của "10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập"

Những hình ảnh hậu trường của "10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập"

VTV.vn - "10 năm WTO - Viết tiếp con đường hội nhập" là chương trình tọa đàm đặc biệt được thực hiện một cách kỹ lưỡng với sự tham dự của Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan.