TV& VIDEO

btv mộng hoài

BTV Mộng Hoài: Đi tiếp hành trình đầy ý nghĩa

BTV Mộng Hoài: Đi tiếp hành trình đầy ý nghĩa

Đối với BTV Mộng Hoài, Người tử tế là chương trình để chị trở lại với con đường từng đi, từng gây dấu ấn mạnh mẽ nhiều năm về trước, thời của Những ước mơ xanh.