TV& VIDEO

btv trẻ

NB Tạ Bích Loan: “Không gian sáng tạo ở VTV mang đến cơ hội cho mọi người”

NB Tạ Bích Loan: “Không gian sáng tạo ở VTV mang đến cơ hội cho mọi người”

VTV.vn - “Không gian sáng tạo ở VTV mang đến cơ hội cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người trẻ bởi họ có sự quyết tâm, nhiều thời gian và năng lượng” – NB Tạ Bích Loan nói.