TV& VIDEO

Bữa trưa vui vẻ

15 năm đóng Táo, Xuân Bắc nhớ hết kịch bản vai diễn của mình

15 năm đóng Táo, Xuân Bắc nhớ hết kịch bản vai diễn của mình

VTV.vn - Tuy khó tin nhưng Xuân Bắc đã chia sẻ rằng anh nhớ hầu hết kịch bản các vai diễn của mình trong suốt những năm qua.