TV& VIDEO

bùng nổ kinh tế

Mạng lưới "Vạn vật kết nối" sẽ thay đổi cuộc sống

Mạng lưới "Vạn vật kết nối" sẽ thay đổi cuộc sống

VTV.vn - Internet of Things - mạng lưới "Vạn vật kết nối" được dự báo có thể thay đổi hoàn toàn công việc, cuộc sống và xã hội con người trong tương lai.