TV& VIDEO

bùng phát dịch

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân bùng phát dịch lở mồm long móng tại lò mổ Gia Phố

Hà Tĩnh: Điều tra nguyên nhân bùng phát dịch lở mồm long móng tại lò mổ Gia Phố

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo điều tra nguyên nhân phát dịch lở mồm long móng (LMLM) tại lò mổ tập trung Gia Phố, huyện Hương Khê.