TV& VIDEO

Buôn bán người

Rơi vào bẫy bọn buôn người vì tin lời môi giới

Rơi vào bẫy bọn buôn người vì tin lời môi giới

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận 3 trường hợp kêu cứu có dấu hiệu của nạn buôn bán người bằng hình thức môi giới hôn nhân, giới thiệu việc làm.