TV& VIDEO

Buôn bán người

Libya ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người

Libya ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người

VTV.vn - Ngày 14/3, Văn phòng của Tổng chưởng lý Libya cho biết cơ quan này đã ban hành lệnh bắt giữ hơn 200 đối tượng buôn bán người, gồm người Libya và cả người nước ngoài.