TV& VIDEO

cá chết hàng loạt tại miền Trung

Quy trình giám sát việc xả thải của Formosa

Quy trình giám sát việc xả thải của Formosa

VTV.vn - Việc xả thải của Formosa sẽ được được quan trắc tự động suốt 24/24 giờ, các thông số sẽ được cập nhật 2 phút/lần.