TV& VIDEO

cá da trơn

Kiểm soát sản phẩm cá da trơn - Giải pháp tối ưu để xuất khẩu sang Mỹ

Kiểm soát sản phẩm cá da trơn - Giải pháp tối ưu để xuất khẩu sang Mỹ

VTV.vn - Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá da trơn xuất khẩu sang thị trường Mỹ được coi là giải pháp tối ưu để Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này.