TV& VIDEO

cá nhân hóa

Ra mắt máy tính bảng Windows 8.1 thương hiệu Việt đầu tiên

Ra mắt máy tính bảng Windows 8.1 thương hiệu Việt đầu tiên

Đi cùng hệ điều hành Windows 8.1, máy tính bảng thương hiệu Việt Rosa đưa lại những trải nghiệm cá nhân hóa đỉnh cao kèm những tính năng đột phá cho người dùng.