TV& VIDEO

ca sĩ Minh Hằng

Minh Hằng tiếp tục đóng vai ác khi không se duyên cho cặp đôi

Minh Hằng tiếp tục đóng vai ác khi không se duyên cho cặp đôi

VTV.vn - Mặc cho Minh Hằng không ấn nút se duyên, cặp đôi đẹp Hoàng Sơn và Võ Ê Vo vẫn bất chấp tiến về với nhau.