TV& VIDEO

cá sống

Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm cá sang Colombia

Việt Nam đứng đầu về xuất khẩu sản phẩm cá sang Colombia

Việt Nam là nước cung cấp cá số 1 cho Colombia trong năm 2013 với 36% thị phần của quốc gia Nam Mỹ này, xếp trên Argentina (9%), Cote d’Ivoire (8%) và Ecuador (8%).