TV& VIDEO

cá tra xuất khẩu

Nông nghiệp Việt Nam thắng lớn trong năm 2017

Nông nghiệp Việt Nam thắng lớn trong năm 2017

VTV.vn - Tổng giá trị xuất khẩu năm 2017 của ngành nông nghiệp nước ta đạt hơn 36 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ, một thắng lợi lớn của ngành trong năm 2017.