TV& VIDEO

cách đăng ký

Các bước đơn giản để tham gia Vua đầu bếp nhí Việt Nam

Các bước đơn giản để tham gia Vua đầu bếp nhí Việt Nam

VTV.vn - Để đăng ký tham gia Vua đầu bếp nhí Việt Nam mùa đầu tiên, các bé từ 8 - 14 tuổi chỉ cần thực hiện ba bước vô cùng đơn giản.