TV& VIDEO

Cách mạng công nghiệp 4.0

Nhật Bản xây dựng chiến lược để phát triển công nghiệp thông minh

Nhật Bản xây dựng chiến lược để phát triển công nghiệp thông minh

VTV.vn - Tại Nhật Bản, quá trình tự động hóa kết hợp trí thông minh nhân tạo đang được đẩy mạnh. Vì vậy, nước này đã xây dựng một chiến lược để phát triển công nghiệp thông minh.