TV& VIDEO

cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.