TV& VIDEO

cải cách hành chính

Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam: “Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới”

Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam: “Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới”

VTV.vn - Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới, không để thụt lùi về mặt chính sách trong quá trình hội nhập sâu rộng.