TV& VIDEO

cải cách thể chế

Kinh tế số là đòn bẩy của tăng trưởng

Kinh tế số là đòn bẩy của tăng trưởng

VTV.vn - Các đại biểu EC đã thảo luận về các vấn đề kinh tế số với vai trò là đòn bẩy chính sách đối với đầu tư và tăng trưởng.