TV& VIDEO

Cài đặt Ios

iOS 8 có thể xóa dữ liệu lưu trữ trên iCloud Drive

iOS 8 có thể xóa dữ liệu lưu trữ trên iCloud Drive

Nhiều người dùng đã phàn nàn về lỗi xóa dữ liệu lưu trữ trên iCloud Drive của iOS 8 được kích hoạt bởi tùy chọn Reset All Settings.