TV& VIDEO

cải tạo chung cư cũ

TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 500 chung cư xuống cấp

TP.HCM kêu gọi đầu tư vào 500 chung cư xuống cấp

VTV.vn - TP.HCM đã mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào 500 chung cư xuống cấp cần cải tạo trên địa bàn thành phố.