TV& VIDEO

cải tạo chung cư cũ

Nút thắt chưa có lời giải trong cải tạo chung cư cũ

Nút thắt chưa có lời giải trong cải tạo chung cư cũ

VTV.vn - Hiện nay, việc thu hút các nhà đầu tư vào việc triển khai thực hiện cải tạo các khu chung cư cũ vẫn "dậm chân tại chỗ".